Żołnierze z Polski i Stanów Zjednoczonych, strażacy i policjanci wzięli dzisiaj udział w ćwiczeniach na terenie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał zdarzenie drogowe, podczas którego doszło do kolizji kolumny amerykańskich pojazdów wojskowych z cywilnym pojazdem osobowym. W wypadku poszkodowanych zostało kilkunastu żołnierzy amerykańskich, w tym trzy osoby doznają obrażeń bardzo ciężkich.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono realność oraz skuteczność procedur i przyjętych rozwiązań. Sprawdzono i potwierdzono przygotowanie służb ratowniczych do współdziałania na wypadek sytuacji kryzysowej w ruchu lądowym w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ponadto podczas działań ratunkowych oraz usuwania skutków pozorowanego wypadku doskonalono współdziałanie jednostek Sił Zbrojnych ze służbami ratunkowymi, jak również z jednostkami pomocniczymi.

W ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojskowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Żandarmerii Wojskowej z Żagania, zespoły medyczne 105-go Szpitala Wojskowego, 11 batalionu dowodzenia i 34 BKPanc oraz żołnierze 11 Lubuskiej Dywizja Kawalerii Pancernej i Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej Stanów Zjednoczonych.

Foto. st. chor. Rafał Mniedło

o autorze

Redakcja/Łukasz