Ubiegły rok był bardzo pracowity dla warszawskich strażaków PSP i ochotników. Wyjeżdżali do ponad 17 tysięcy interwencji.

W 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odnotowała 17 726 interwencji, w porównaniu z rokiem 2018 liczba interwencji wzrosła o 185. Najwięcej strażacy byli wzywani do miejscowych zagrożeń – 9342 razy, do pożarów – 4455 razy, a do zdarzeń, które okazały się fałszywe – 3929 razy.

Wśród Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych najczęściej interweniowała JRG 4 – 2357 zdarzeń, na drugim miejscu jest JRG 3 – 2248, a na trzecim – JRG 5 – 1490.

W rozbiciu na wszystkie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze działające na terenie stolicy statystyka przedstawia się następująco:

Interwencje KM PSP m.st. Warszawy z okres 01.01-31.12.2019
JRG Wszystkie zdarzenia Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
JRG 1 787 233 413 141
JRG 2 577 177 232 168
JRG 3 2248 456 1233 559
JRG 4 2357 488 1205 664
JRG 5 1490 490 756 244
JRG 6 656 126 426 104
JRG 7 1277 346 631 300
JRG 8 1239 306 698 235
JRG 9 1370 305 711 354
JRG 10 561 154 269 138
JRG 11 498 111 272 115
JRG 12 686 165 430 91
JRG 13 452 166 238 48
JRG 14 750 239 358 153
JRG 15 808 250 398 160
JRG 16 370 90 218 62
JRG 17 888 234 468 186
SGSP 712 119 386 207
Razem 17726 4455 9342 3929

Specjalistyczne Grupy

W strukturach warszawskiej straży pożarnej działa pięć grup specjalistycznych i jedna sekcja. W 2019 roku Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego WARSZAWA-6 wyjeżdżała najwięcej – 259 razy, z czego 230 razy do zdarzeń na terenie Warszawy i 29 razy poza granice administracyjne miasta.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego WARSZAWA-5 interweniowała 64 razy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego WARSZAWA-8 – 48 razy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego WARSZAWA-7 – 27 razy, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza WARSZAWA-9 – 6 razy, a Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Medycznego WARSZAWA MEDYK – 10 razy.

Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostki OSP działające na terenie Warszawy brały udział w 941 zdarzeniach, z czego 648 to miejscowe zagrożenia, 211 – pożary, 82 – fałszywe alarmy.

Najwięcej wyjazdów odnotowały trzy jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, to OSP Wesoła – 439 interwencji, OSP Stara Miłosna – 313 i OSP Ursus – 173. Spoza systemu interweniowała tylko OSP Radość – 16 razy, natomiast OSP Ursynów, OSP Praga Północ, OSP Ratownictwo Wodne – Warszawa i OSP Białołęka nie były dysponowane do zdarzeń.

Dane: KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz