Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak zawnioskował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o środki na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań związanych z koronawirusem.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski poinformował nasz serwis, że st. bryg. Andrzej Bartkowiak wnioskował do MSWiA trzykrotnie o zwiększenie planu wydatków budżetowych Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, o łączną kwotę 51 mln 600 tys. złotych. Szef MSWiA pozytywnie rozpatrzył wnioski i taką kwotę otrzymała Państwowa Straż Pożarna.

Z powyższej kwoty najwięcej, bo 44 mln 800 tys. zł będą to wydatki komend wojewódzkich PSP, 6 mln zł wydatki Komendy Głównej PSP, a 1,8 mln zł wydatki szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Środki zostaną przeznaczone na zakup: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni wraz z osprzętem (fumigatory, ozonatory), urządzeń do konserwacji ubrań specjalnych (pralnice, suszarki), namiotów logistycznych z osprzętem, samochodów kwatermistrzowskich, przyczep do przewożenia sprzętu, wyposażenia ochrony indywidualnej (w tym ubrania ochronne, maski i inne materiały do ochrony dróg oddechowych, okulary/gogle, rękawiczki, itp.), środków dezynfekujących i półproduktów do ich wytworzenia, paliwa do pojazdów i sprzętu spalinowego, racje żywnościowe oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych związanych z koronawirusem.

Sprzęt trafi zarówno do jednostek organizacyjnych PSP jak i jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, które biorą udział w działaniach związanych z koronawirusem.

Foto. PSP Jastrzębie-Zdrój

o autorze

Redakcja/Łukasz