Kilka dni temu do uzgodnień został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego.

Zgodnie z projektem powiat jeleniogórski z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieni nazwę na powiat karkonoski. Zmiany dokonywane są na wniosek Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego we wniosku podnosi, iż działania zmierzające do zmiany nazwy powiatu podejmowane są ze względów identyfikacyjnych i promocyjnych, ich celem jest jednoznaczne utożsamienie objętego granicami powiatu regionu z pasmem Karkonoszy, stanowiącymi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, a nie wyłącznie z miastem Jelenia Góra, które nie wchodzi w skład powiatu, a jest jedynie siedzibą władz powiatu. Współpraca gmin powiatu jeleniogórskiego doprowadziła do stworzenia m.in. „Marki Karkonosze”, w ramach, której podejmowane są działania promocyjne całego regionu m.in. na tragach turystycznych w kraju i za granicą. Zmian nazwy powiatu byłaby dopełnieniem podejmowanych dotychczas wspólnych działań – napisano w uzasadnieniu.

Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonują dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze oraz kilkadziesiąt jednostek OSP.  

Foto. jeleniagora998.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz