Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał dzisiaj szesnastu koordynatorów do spraw Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na stanowisko koordynatora ds. OSP i jednocześnie Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego powołani zostali:

 1. mł. bryg. Michał PIĘTA – KW PSP we Wrocławiu
 2. st. bryg. Marek RUSOŃ – KW PSP w Toruniu
 3. st. bryg. Mirosław BURY – KW PSP w Lublinie
 4. bryg. Maciej IWKO – KW PSP w Gorzowie Wlkp.
 5. st. bryg. Paweł MALINOWSKI – KW PSP w Łodzi
 6. st. bryg. Mariusz ŁACIAK – KW PSP w Krakowie
 7. st. bryg. Tomasz CYBUL – KW PSP w Warszawie
 8. bryg. Dariusz GIEROŃ – KW PSP w Opolu
 9. st. bryg. Janusz JABŁOŃSKI – KW PSP w Rzeszowie
 10. st. bryg. Paweł Piotr OSTROWSKI – KW PSP w Białymstoku
 11. bryg. Wojciech BERENT – KW PSP w Gdańsku
 12. st. bryg. Rafał ŚWIERCZEK – KW PSP w Katowicach
 13. st. bryg. Sławomir KARWAT – KW PSP w Kielcach
 14. st. bryg. Tomasz OSTROWSKI – KW PSP w Olsztynie
 15. bryg. Tomasz GRELAK – KW PSP w Poznaniu
 16. st. bryg. Marek POPŁAWSKI – KW PSP w Szczecinie

Wśród wielu zadań, które przekazano zastępcom komendantów wojewódzkich, wyróżnić należy jedno szczególne – będą oni pełnić rolę koordynatorów ds. współpracy PSP i OSP. Powyższe jest realizacją zapisu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, zgodnie z którym „Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne” – przekazała Komenda Główna PSP.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl