21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. Ważne, bliskie mieszkańcom, pobudzające inne niż pochodzące z wielkiej polityki emocje. Polacy, zmęczeni polityką, będą chcieli od niej uciec, a przecież- są jej częścią.

Wybory są dla obywateli, nie tylko dla polityków. Wybory samorządowe i kampania wyborcza to nie ranking nazwisk i partii – tylko czas na zastanowienie się nad najważniejszymi problemami i wybór osób do ich rozwiązania. Każdy wyborca ma swoje własne potrzeby wynikające z przekonań i życiowej sytuacji: potrzebuje miejsca w żłobku, naprawy dziury w chodniku, albo usprawnienia komunikacji.

Dla strażaka wybory są ważne, ponieważ gmina odpowiada za bezpieczeństwo na swoim terenie. Gmina zapewni wyposażenie, utrzymanie, umundurowanie i szkolenie ochotniczej straży pożarnej. Wojewoda przekazuje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast część zadań związanych z koordynacją ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Radni uchwalają budżet, którego część przeznaczana jest na zakup sprzętu dla OSP. Potrzeby straży pożarnej są w dużej części spełniane przez władze samorządu.

Co jest naszym celem?

Chcemy, aby wyborcy wiedzieli, z jakim problemem idą do urny wyborczej, dowiedzieli się, kto pomoże im go rozwiązać i zgodnie z tą wiedzą zagłosowali. Chcemy, aby wyborcy dowiedzieli się do czego są uprawnieni, a do czego nie są ich radni.

Co możesz zrobić?

1. Porozmawiaj ze znajomymi:
Zapytaj znajomych co im przeszkadza w gminie. Wspólnie zróbcie listę naglących was kwestii zapytajcie się kandydatów, osobiście, przez maila lub Facebook’a, jak się do nich ustosunkowują.

2. Podziel się informacją!
O odpowiedziach radnych opowiedz znajomym, sąsiadom, prześlij je do lokalnej gazety. Rozwieś odpowiedzi w remizie!

3. Zamów od nas darmowe ulotki informacyjne o funkcjach samorządu i zostaw je w lokalnych centrach życia towarzyskiego, remizie lub domu kultury aby zaangażować innych do bycia świadomym wyborcą.

Dowiedz się więcej na ObywateleWwyborach.pl

o autorze

Redakcja