Wielkopolska Komenda Wojewódzka PSP zamierza rozbudować Ośrodek Szkolenia działający na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w podpoznańskim Bolechowie.

Rozbudowa Ośrodka Szkolenia to nowe zadanie inwestycyjne wielkopolskiej straży pożarnej, obejmujące między innymi dobudowę nowego segmentu budynku garażowo – socjalnego z dwoma boksami garażowymi, przebudowę części istniejącego obiektu JRG oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół strażnicy na potrzeby poligonu do ćwiczeń.

Jak poinformował nasz serwis wydział prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w ubiegłym roku opracowano dokumentację projektową i określono wartość kosztorysową inwestycji. W tym roku zrealizowany zostanie pierwszy etap inwestycji o wartości 1 mln 400 tys. zł, polegający na wykonaniu robót ziemnych i fundamentów dla dobudowanego segmentu budynku JRG 8.

Cała inwestycja pochłonie ponad 4,5 mln zł i ma zostać zakończona do 2021 roku.

Ośrodek Szkolenia zostanie również doposażony w dwa nowe samochody ratowniczo – gaśnicze – średni i ciężki oraz sprzęt ratowniczy, który będzie wykorzystywany podczas prowadzonych ćwiczeń lub szkoleń.

Foto. KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz