Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu planuje utworzenie na terenie powiatu poznańskiego nowej jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Obecnie w strukturach poznańskiej komendy funkcjonuje dziewięć jednostek ratowniczo – gaśniczych, z czego siedem na terenie miasta Poznań, pozostałe dwie zlokalizowane są w Bolechowie i Mosinie. W ubiegłym roku poznańscy strażacy odnotowali blisko osiem tysięcy interwencji.

Kierownictwo Komendy Miejskiej chce utworzyć nową, dziesiątą jednostkę ratowniczo – gaśniczą. Miałaby ona powstać w Kostrzynie, położonym 20 kilometrów na wschód od Poznania. Przez miasto i w jego pobliżu przebiegają ważne ciągi komunikacyjne: droga ekspresowa S5, droga wojewódzka nr 92 i linia kolejowa Warszawa-Berlin.

Jak poinformował nas rzecznik prasowy KM PSP st. kpt. Michał Kucierski, komenda wystąpiła już do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z analizą operacyjną dotyczącą utworzenia nowej JRG.  Plan został wstępnie zaakceptowany. Podjęte zostały również rozmowy i ustalenia z samorządem.

Inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w ciągu kilku lat, ostateczna decyzja należy jednak do Komendanta Głównego PSP i lokalnych samorządów.

Foto. Fire-Max

o autorze

Redakcja/Łukasz