W piątek 5 czerwca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkolenia Dziennego Studium Aspiranckiego przez 95 absolwentów.

W trakcie apelu głos zabrał Komendant Szkoły, który w kilku słowach podziękował absolwentom szkoły za szczególne zaangażowanie w służbie podczas akcji Covid 19.

W dalszej części apelu nastąpiła miła chwila podziękowań dla absolwentów zaangażowanych w pracę kółka chemicznego.

Foto. SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz