W poniedziałek 27 stycznia przy ulicy Piaśnickiej w Poznaniu oficjalnie został otwarty skwer im. aspiranta Michała Tomiaka.

Aspirant Michał Tomiak w 2008 r. rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, którą ukończył w 2010 r. otrzymując tytuł zawodowy technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Od 15 lipca 2010 roku pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 na stanowisku starszy ratownik. 16 czerwca 2011 podczas akcji na budowie trasy tramwajowej został porażony prądem. Jedenaście dni później zmarł w szpitalu. Miał 22 lata.

Ówczesny Komendant Główny PSP awansował go do stopnia aspiranta i pośmiertnie odznaczono Złotym Medalem ‘Za Zasługi dla Pożarnictwa’.

Na uroczystość przybyli rodzice śp. Michała , jego rodzina , przyjaciele, koledzy i zaproszeni goście. Przybyłych powitał pomysłodawca tego wydarzenia Dariusz Wojcieszak z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Zarządu Miejskiego działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. W krótkich słowach streścił ideę powstania tego miejsca i podziękował władzom miasta Poznania oraz instytucjom i firmom za okazaną pomoc w jej realizacji. Następnie głos zabrał prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Docenił trud służby strażaków, ich poświęcenie a nawet jak w tym przypadku największą ofiarę. Natomiast zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Rafał Kociemba zwrócił uwagę ,że taka forma pamięci zasługuje na najwyższe uznanie. W imieniu rodziny podziękowania złożył pan Leszek Tomiak.

Foto. KM PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz