25 maja Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. Zmiany będą wchodzić w życie stopniowo do 2020 roku.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego będą realizowane wyłącznie przez samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej i spółki, w których większościowe udziały kapitału posiada skarb państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Początkowo umowy na wykonanie zadań zespołów ratownictwa medycznego z prywatnymi firmami miały zostać zakończone z dniem 31 grudnia 2018 r., teraz według ustawy mają obowiązywać na okres na jaki zostały zawarte, jednak nie dłużej nic do końca marca 2019 r.

Obecnie taki status posiada dwadzieścia podmiotów, posiadają w swoich strukturach około 85 ZRM podstawowych i 53 ZRM specjalistycznych co daje 9,2 proc. ogółu Zespołów Ratownictwa Medycznego w kraju.

Kolejne zmiany zakładają między innymi, że:

System Wspomagania Dowodzenia PRM zostanie przejęty przez Ministra Zdrowia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Dyspozytornie medyczne umiejscowione zostaną w strukturze urzędów wojewódzkich (wojewoda odpowiada za system powiadamiania ratunkowego i system Państwowe Ratownictwo Medyczne na swoim terenie),

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie jednego województwa będzie działała jedna dyspozytornia, jedynie w województwie mazowieckim i śląskim będą po dwie dyspozytornie,

Stworzone zostaną duże rejony operacyjne, objęte świadczeniami realizowanymi w ramach jednej umowy z NFZ,

Katalog jednostek współpracujących z systemem PRM zostanie rozszerzony o podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego i jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

W strukturach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego składające się z dwóch pionów: pionu do obsługi SWD PRM i pionu szkoleniowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale większość zmian będzie wprowadzana stopniowo w latach 2019-2020.

o autorze

Redakcja/Łukasz