W całym kraju występują problemy z numerem alarmowym 112. W związku z tym, radzimy wszelkie zdarzenia zgłaszać bezpośrednio komendom Państwowej Straży Pożarnej.

Numery do danej komendy znajdziecie na stronach komend wojewódzkich:

KW PSP Białystok http://www.gov.pl/kwpsp-bialystok
KW PSP Gdańsk https://www.gov.pl/kwpsp-gdansk/
KW PSP Gorzów Wlkp. http://www.gov.pl/kwpsp-gorzow-wielkopolski
KW PSP Katowice http://www.gov.pl/kwpsp-katowice/
KW PSP Kielce http://www.gov.pl/kwpsp-kielce/
KW PSP Kraków http://www.gov.pl/kwpsp-krakow
KW PSP Lublin http://www.straz.lublin.pl/
KW PSP Łódź http://www.gov.pl/kwpsp-lodz
KW PSP Olsztyn http://www.gov.pl/kwpsp-olsztyn
KW PSP Opole http://www.gov.pl/kwpsp-opole
KW PSP Poznań https://www.gov.pl/kwpsp-poznan
KW PSP Rzeszów http://www.gov.pl/kwpsp-rzeszow/
KW PSP Szczecin http://www.gov.pl/kwpsp-szczecin
KW PSP Toruń http://www.gov.pl/kwpsp-torun
KW PSP Warszawa http://www.gov.pl/kwpsp-warszawa/
KW PSP Wrocław http://www.gov.pl/kwpsp-wroclaw/

Foto. Łukasz Rutkowski 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl