Komenda Główna PSP opublikowała Program szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Program został opracowany przez sześciu funkcjonariuszy pełniących służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w konsultacjach merytorycznych i metodycznych brała udział Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnych zdarzeń ratowniczych, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednego batalionu lub siły, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze.

Plan nauczania składa się z pięciu tematów: organizacja i kierowanie działaniami ratowniczymi poziomu taktycznego; organizacja łączności; organizacja punktu przyjęcia sił i środków oraz zaplecza logistycznego; systemy zaopatrzenia wodnego oraz zabezpieczenia w środki gaśnicze i neutralizatory; współpraca z podmiotami współdziałającymi. W sumie 16 godzin, po 8 na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Foto. Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl