W sobotę 2 lipca odbyła się promocja absolwentów dziennego i zaocznego studium Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Absolwentami zostało 89 słuchaczy Turnusu XXX Kształcenia Dziennego SA PSP w Krakowie oraz 333 (w tym 15 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej) Turnusu XXXVIII i XXXIX Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Rozkazem personalnym, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego aspiranta PSP. Jako pierwszy promocję odebrał prymus XXX turnusu, ogn. kdt Jakub Filipek.

Chcę pogratulować wszystkim absolwentom. Rozpoczęliście naukę w trudnym okresie, rok 2020 początek pandemii, rok 2021 kryzys na granicy polsko – białoruskiej, rok 2022 wojna za wschodnią granicą. Oprócz realizacji tych nowych zadań, mieliście jeszcze naukę ale ze wszystkich tych obowiązków wywiązaliście się w sposób wzorowy… Kończycie szkołę w roku jubileuszu 30-lecia powstania PSP… Życzę Wam, żebyście odnosili sukcesy w życiu zawodowym i osobistym! – powiedział Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła.

Kolejna promocja absolwentów odbędzie się w poniedziałek 4 lipca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

Foto. SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl