Dzisiaj w Kraśniku w województwie lubelskim odbyła się Krajowa Konwencja Samorządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego pod hasłem „Samorząd to ludzie”. Partia zaprezentowała program, dzięki któremu chce wygrać najbliższe wybory samorządowe.

Program ludowców pod tytułem ‘Rzeczpospolita samorządowa’ zakłada realizację czternastu celów m.in. zrównoważony rozwój infrastruktury, służba zdrowia, przyjazne środowisko, pomoc seniorom, walka ze smogiem i wsparcie dla strażaków-ochotników itp.

PSL poświęcił druhom cel numer 12 czyli ‘Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych’, składa się w pięciu punktów.

Punkt pierwszy zakłada obniżenie stawki VAT na sprzęt pożarniczy i zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych z 23 procent na 8 procent. Podatek został podniesiony za rządów PO-PSL w 2015 roku, a wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Punkt drugi to finansowanie sprzętu i umundurowania. Tutaj ludowcy nie oferują nic nowego, po prostu cała ‘władza’ nad dotacjami z MSWiA i Firm Ubezpieczeniowych ma wrócić do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Teraz o ich rozdziale decyduje Komenda Główna PSP.

Punkt trzeci. Utworzony ma zostać ogólnopolski samorządowy program budowy nowych i remontowanie istniejących remiz OSP, ze szczególnym uwzględnieniem części operacyjno-technicznej. Dzięki temu remizy mają stać się centrum życia kulturalnego i obywatelskiego wsi.

Punkt czwarty. PSL proponuje całkowicie zwolnić z podatku zbiórki i darowizny na OSP.

Punkt piąty, ostatni. Każdy druh biorący udział w akcjach musi posiadać badania lekarskie. Ludowcy chcą koszty za badania przerzucić z samorządów na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Większość tych punktów nie da się zrealizować, z jakiego powodu? Bardzo prostego, można je wprowadzić tylko ustawą, a obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe ma w Sejmie 14 posłów, jest w opozycji i prawdopodobnie szybko się to nie zmieni.

o autorze

Redakcja/Łukasz