Państwowa Straż Pożarna przeszkoliła już blisko 24 tysiące druhów z jednostek przewidzianych do działań podczas epidemii.

Jak informuje Zespół Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 2477 gminach wyznaczono do tej pory 2408 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i 161 jednostek OSP spoza systemu.

Druhowie otrzymali:

  • 35 763 maseczek higienicznych
  • 8 854 półmasek FFP
  • 6 270 gogli, okularów ochronnych i przyłbic
  • 203 998 rękawic jednorazowych
  • 2 851 kombinezonów ochronnych
  • 2 451,4 litrów płynów do dezynfekcji rąk
  • 7 284,5 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni

Co ważne, szkolenia dla druhów OSP i doposażanie w niezbędny sprzęt realizowane jest na bieżąco.  

o autorze

Redakcja/Łukasz