56 lat temu, 5 marca 1964 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podjęło uchwałę w sprawie powołania Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów Azotowych ‘Puławy’.

Wraz z powołaniem Zakładowa Straż Pożarna została włączona do Ogólnego Planu Rozmieszczenia Straży Pożarnych na terenie powiatu puławskiego. Pierwszy Komendantem jednostki został kapitan pożarnictwa Edward Karczmarczyk.

W chwili rozpoczęcia produkcji w puławskich zakładach Zakładowa Straż Pożarna wyposażona była w trzy samochody GBM 2/8. Kolejne dostawy sprzętu zostały zrealizowane w latach 1966-1968. Pierwszy groźny pożar powstał 12 kwietnia 1967 r. na I linii pola przygotowania gazu Amoniaku I. Zapaleniu uległ gaz syntezowy, który wydobywał się przez filtr.

W 1992 roku do ZSP została włączona Jednostka Awaryjnego Ratownictwa Chemicznego funkcjonująca w strukturze Z.A. „Puławy” i tym samym stała się wyspecjalizowaną jednostką prowadzącą działania z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego, natomiast w 1998 roku zakres zadań został rozszerzony o ratownictwo medyczne. W jednostce stały dyżur pełni lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka. Funkcjonuje też całodobowy gabinet opieki lekarskiej.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 10 stycznia 2000 roku Zakładowa Straż Pożarna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Jednostka brała udział w długotrwałych działaniach ratowniczych takich jak:

– 1997 – akcja powodziowa i humanitarna na terenie powiatu opolskiego,

– 2001 – akcja powodziowa na terenie powiatu opolskiego,

– 2004 – usuwaniu chemikaliów z terenu byłej fabryki żelatyny w Puławach,

– 2010 – akcja powodziowa na terenie powiatu puławskiego i pomoc humanitarna na terenie powiatu opolskiego,

– 2016 – usuwanie zagrożenia spowodowanego wykolejeniem cystern z ciekłym amoniakiem w Szczecinie Dębie,

– 2018 – usuwanie zagrożenia spowodowanego nieszczelnością cysterny transportującej ciekły amoniak w Kuźnicy Białostockiej,

– 2019 – usuwanie zagrożenia spowodowanego pożarem zakładu przemysłowego w miejscowości Skórcz.

Część samochodów będących na wyposażeniu Zakładowej Straży Pożarnej.

Foto. Cerga 

o autorze

Redakcja/Łukasz