Za kilka dni Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpocznie rekrutacje na studia dla strażaków w służbie kandydackiej. Jakie wymagania musi spełnić kandydat? Odpowiadamy!

Szkoła Główna Służby Pożarniczej rekrutacje Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej rozpocznie 3 kwietnia a zakończy 31 maja 2018 r.

Dokumenty i matura.

Oprócz rzeczy oczywistych takich jak podanie, dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ksero dowodu osobistego, zdjęcia i zaświadczenia lekarskiego kandydat, który nie przekroczył 25 roku życia musi posiadać oceny z pisemnej matury z matematyki, języka obcego i fizyki i astronomii lub chemii, biologii, informatyki.

Wyniki z poszczególnych przedmiotów przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb 0,7xP lub 1xR, gdzie:

1) P – oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym;
2) R – oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe:

1) 1,0 dla matematyki;
2) 0,5 dla języka obcego;
3) 0,8 dla fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

Na podstawie sumy punktów tworzona jest lista rankingowa. W przypadku kiedy kandydaci mają taką samą liczbę punktów decyduje wynik z egzaminu sprawnościowego.

Egzamin.

W celu przyjęcia do służby, kandydaci zdają egzamin wstępny sprawnościowy – tor przeszkód i sprawdzian w umiejętności pływania.

Szkoła w tym miejscu zastrzega, że w związku z trwającymi pracami nad rozporządzeniem dotyczącym warunków naboru do służby w PSP warunki egzaminu sprawnościowego mogą ulec zmianie.

Następnie osoby, które znalazły się na liście rankingowej są kierowane na komisje lekarską i po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia zostają wstępnie przyjęte do służby kandydackiej i na kilka tygodni trafiają do Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym na przeszkolenie.

Ta część przygody z Państwową Strażą Pożarną kończy się w momencie pozytywnego ukończenia przeszkolenia i złożenia ślubowania na przełomie września i października na placu apelowym SGSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl