Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wydał Zarządzenie w sprawie określenia podziału miejsc na pierwszy rok studiów.

Zgodnie z zarządzeniem limit miejsc na studia stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej pierwszego stopnia to sto osób, a drugiego stopnia pięć osób.

Natomiast limit na studia niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej to 215 osób.

Zarządzenie weszło z dniem podpisania, 18 lutego. 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl