W poniedziałek 4 lutego w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Stronę służbową reprezentował gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcą nadbryg. Markiem Jasińskim i współpracownikami, a stronę społeczną Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ‘Florian’, NSZZ Pracowników Pożarnictwa i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’.

Jak poinformował na swojej stronie Związek Zawodowy Strażaków ‘Florian’ uczestnikom spotkania nie udało się uzgodnić sposobu rozdziału funduszu nagród i zapomóg Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Leszek Suski zakomunikował, że odmiennie widzi zasady rozdziału funduszu nagród i zapomóg wobec powyższego rozdysponuje nagrody według własnego uznania wcześniej wypowiadając częściowo porozumienie o zasadach współdziałania pomiędzy KG PSP a Centralami Związków zawodowych z 29 grudnia 1997 roku.

Związki zawodowe działające w Państwowej Straży Pożarnej prezentowały w tej sprawie wspólny pogląd.

W ubiegłym roku również po spotkaniu kierownictwa Komendy Głównej PSP ze stroną związkową podjęto decyzję, że 5 procent z funduszu przeznaczono na zapomogi, do 55 proc. na nagrody dla komendantów wojewódzkich, komendantów szkół i ich zastępów oraz dyrektora CMP, minimum 45 proc. na nagrody dla strażaków z komend powiatowych, miejskich, wojewódzkich i szkół PSP.

Wysokość nagrody ustalona była wtedy na minimum 1250 złotych.

Foto. ilustrujące ZZS Florian 

o autorze

Redakcja/Łukasz