Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie rozstrzygnęła przetarg na ubrania specjalne.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 200 kompletów ubrań strażackich specjalnych.

W skład kompletu wchodzi:

Kurtka i spodnie o konstrukcji wielowarstwowej gwarantującej spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2.

Kurtka lekka spełniająca wymagania określone w normie PN-EN 15614 wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym.

Całość wykonana w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części, każda po 50 kompletów. Komenda dopuściła możliwość złożenia ofert częściowych.

Wyniki

Komisja przetargowa w części A i B za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę DEVA Poland, natomiast w części C i D ofertę Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego.

Firmy na zrealizowanie zamówienia mają czas do 28 grudnia br.

Otwarcie ofert w przetargu na ubrania dla KM PSP Warszawa

 

o autorze

Redakcja/Łukasz