Certyfikowany przez WHO Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jako jedna z najbardziej doświadczonych takich grup w Europie otwiera rekrutację.

Do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM są poszukiwani lekarze i pielęgniarki. Wymagane jest m.in. co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, znajomość języka angielskiego i dyspozycyjność.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest jednym z 30 certyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zespołów medycznych w ramach systemu Emergency Medical Teams. Do 2020 nasze przygotowania skupiały się na pomocy ofiarom nagłych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi. Od marca 2020 roku jesteśmy jednak jednym z najbardziej aktywnych zespołów medycznych, działających pod egidą WHO w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od stycznia 2021 roku możemy także realizować misje pod auspicjami Unii Europejskiej, zaś potrzeby na wsparcie polskich specjalistów jest ogromne. Tylko od stycznia 2021 roku dostaliśmy zaproszenie do wsparcia szpitali aż ośmiu państwach w zakresie walki z pandemią COVID-19. Współpraca z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM również szansa na zdobycie unikalnego doświadczenia, niedostępnego w żadnych medycznych publikacjach, także w trudnych warunkach terenowych  – argumentuje dr Wojciech Wilk, prezes Fundacji PCPM.

Więcej o rekrutacji znajdziecie >TUTAJ<

 

o autorze

Redakcja/Łukasz