6 kwietnia Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpoczęła rekrutację na studia pierwszego stopnia Inżynieria Bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej.

Na studia SGSP przyjmuje wyłącznie osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia i posiadają świadectwo dojrzałości  

Od każdego kandydata wymagane jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego, niekaranie, odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej, pisemna matura z matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki oraz złożenia zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki.

Wypełniony wniosek online, wydrukowany i podpisany wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać pocztą lub kurierem albo dostarczyć osobiście pod adres: UL. SŁOWACKIEGO 52/54,
01-629 WARSZAWA. Prosimy o dopisywanie na kopercie ,,Rekrutacja”. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną sugerujemy, żeby dokumenty wysyłać pocztowo – informuje uczelnia. 

Po weryfikacji dokumentów kandydaci zdają test sprawności fizycznej i sprawdzian z pływania na dystansie 50 m. 

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie sgsp.edu.pl

W ubiegłym roku do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dokumenty złożyło ponad pół tysiąca osób. Pod koniec września ślubowanie złożyło 90 osób.

o autorze

Redakcja/Łukasz