Komisja Rekrutacyjna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej opublikowała listę osób, które wstępnie zostały zakwalifikowane na studia I stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej.

Wstępnie zakwalifikowano 101 osób zgodnie z limitem określonym w Zarządzeniu Rektora – Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wśród nich znalazło się pięć osób, które podczas ubiegłorocznej rekrutacji odwołały się od orzeczenia komisji lekarskiej.

Dokładną listę znajdziecie na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

W najbliższym czasie wszystkie osoby trafią do Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym, gdzie przejdą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

o autorze

Redakcja/Łukasz