Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Nowej Soli doposażona została w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu Scania P370 XT.

Na wyposażeniu posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

W skrytkach znajduje się między innymi armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, agregat prądotwórczy, sprzęt OUO, motopompa pływająca, drabiny, linki, pilarki, wentylator oddymiający, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt oświetleniowy, pompa elektryczna, elektronarzędzia, motopompa szlamowa itp.

Wóz kosztował 1 384 488 zł brutto. Środki pochodziły z budżetu państwa, Funduszu Wsparcia PSP i WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Foto. KP PSP Nowa Sól  

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl