Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie czekają duże zmiany. Kilka z nich zdradził Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W trakcie realizacji są dwie ważne sprawy. Pierwsza to zmiana nazwy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej po czterdziestu latach zmieni się w Akademię Pożarniczą. Druga, może najważniejsza, to nowy kierunek studiów – ratownictwo medyczne. Dokumenty w tej sprawie trafiły kilka tygodni temu do odpowiednich ministerstw.

Jeśli chcemy mieć porządne zabezpieczenie medyczne podczas każdej akcji, stanowić silne ogniwo w systemie ochrony ludności, to jest to niezbędny krok. Zdaję sobie sprawę, że ratownicy z Państwowego Ratownictwa Medycznego komentują to jako chęć wkraczania strażaków w ich zadania, ale to zupełnie niepotrzebne obawy – powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak w wywiadzie dla Przeglądu Pożarniczego.

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej chce zwiększyć liczbę ratowników medycznych w PSP z trzech do dziesięciu tysięcy.

Przyszła Akademia Pożarnicza ma być typową uczelnią mundurową. Studia cywilne będą zamykane.

Planowane jest również zmniejszenie liczy podchorążych na studiach dziennych. W przyszłości ma być tylko 40 podchorążych na roku.

Uważamy, że odpowiedniejsza jest ścieżka kształcenia strażaka od podstaw – czyli najpierw przyjęcie człowieka do służby, sprawdzenie, a później inwestowanie w jego edukację. Taki model jest z powodzeniem stosowany w innych krajach, np. anglosaskich. Nie uczynimy tego rzecz jasna z dnia na dzień, to będzie proces – mówił Bartkowiak.

Na koniec Akademia Pożarnicza ma otrzymać sztandar. Dokładne daty zmian nie są znane.

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl