Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ogłosiła przetarg na dostawę skokochronów dla podległych komend Państwowej Straży Pożarnej.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza polega na dostawie 17 skokochronów o wymiarach min. 3,4 x 3,4 x 1,6 m i napełnianych butlą ze sprężonym powietrzem, po rozłożeniu kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu. Wymagane jest świadectwo dopuszczenia CNBOP na zeskok z 16 metrów. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zakupu dodatkowo czterech skokochronów.

Druga część to dostawa dwóch skokochronów o powierzchni zeskoku minimum 40 metrów kwadratowych i wyraźnie oznaczonym polem skoku. Czas napełniania stelaża musi maksymalnie trwa 90 sekund. Wymagane jest świadectwo dopuszczenia CNBOP na zeskok z 16 metrów.

Wszystkie skokochrony będą użytkowane przez minimum 15 lat.

Trafią one do komend powiatowych i miejskich na terenie województwa mazowieckiego.

Foto. ilustrujące PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz