W dniach 5-11 września 2021 roku w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia operacji kontrterrorystycznej w sytuacji ataku terrorystycznego z użyciem materiałów CBRN-E w ramach projektu “Skuteczni razem – SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym”.

W ramach treningu zostali przeszkoleni funkcjonariusze: służby kontrterrorystycznej (SPKP) z garnizonu małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego (CPKP BOA), funkcjonariuszy  Państwowej Straży Pożarnej (JRG-6 KM PSP Kraków)  oraz funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej z Jednostki Specjalnej z Ostravy. Budżet projektu przekracza 3 mln zł. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w  toku dalszej służby. 

Projekt „Skuteczni razem – SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym” jest inicjatywą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, której specjalizacją jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Inspiracją projektu była współpraca z jednostką kontrterrorystyczną z czeskiej Ostrawy i możliwości, jakie daje wykorzystanie pojazdu typu platforma szturmowa w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w obiektach infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej.

Grupą docelową projektu są funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z garnizonów małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, jak też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy są ekspertami w zakresie zwalczania zagrożeń CBRN-e oraz zaproszeni przedstawiciele jednostki konterrorystycznej z Czech (Ostrawy), którzy z racji swojego doświadczenia, w projekcie pełnią rolę ekspertów w zakresie wykorzystania platformy szturmowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, numer projektu PL/2020/PR/0083. 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności służb do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej poprzez realizację szkoleń z wykorzystaniem pojazdu z platformą szturmową.

Pierwszy panel zrealizowano w dniach 5-11 września br.  W pierwszym dniu prowadzono zajęcia teoretyczne dot. m.in  CBRN-E. Następnie funkcjonariusze mieli zajęcia praktyczne, m.in na terenie elektrociepłowni w Krakowie.

Podczas tego szkolenia nacisk  położono na wykorzystanie technik wysokościowych. W szkoleniu uczestniczyła także załoga śmigłowca Sekcji Lotniczej Wydziału Sztab Policji KWP w Krakowie.

Finałem szkolenia były działania związane z pozorowanym atakiem terrorystycznym na elektrociepłownię.  Po wdrożeniu  procedur właściwych dla tego typu zdarzenia kryzysowego prowadzono negocjacje z terrorystami. W związku z  rozwojem akcji przystąpiono do szturmu na obiekt. Policjanci użyli w tym celu m.in. platformy  szturmowej, desantowali się także przy  użyciu śmigłowca.

Po akcji wdrożono procedurę dekontaminacji zespołów bojowych SPKP (antyterroryści) oraz pojazdów specjalnych SPKP. Dekontaminację realizowali strażacy z grupy specjalistycznej SGRChem-Eko Kraków 6. Wnioski z w/w scenariusza posłużą do opracowania algorytmu dla grup chemicznych z całej Polski.

Źródło: KM PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz