Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosiła przetarg na dostawę ubrań specjalnych dla podległych komend powiatowych i miejskich PSP.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 380 kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych w 2020 roku. W skład jednego kompletu wchodzi: ubranie specjalne (kurtka + spodnie) zgodne z normą PN-EN 469 i kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 16 listopada br.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować cena brutto – 30% i parametry techniczne – 70%.

Najwięcej kompletów ma trafić do komend miejskich w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie- po 26 oraz Bielsku-Białej – 24. Pozostałe komendy otrzymają od 7 do 17 kompletów.

Foto. 112Tychy.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz