Rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podległe komendy powiatowe i miejskie wracają do starego systemu zmianowego.

Od października strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego pełnili służbę w systemie czterozmianowym. Było to związane z pandemią koronawirusa.

Teraz Komendant Wojewódzki PSP rozkazem polecił komendantom miejskim i powiatowym z dniem 1 lutego powrót do trzymianowego systemu pełnienia służby.

W uzasadnionych przypadkach komendanci mogą pozostać lub powrócić do systemu czterozmianowego.  

Foto. 112Tychy.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz