W poniedziałek Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” skierował do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pismo w sprawie systemu zmianowego w jednostkach organizacyjnych PSP.

Od początku kwietnia po rekomendacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wszyscy komendanci wojewódzcy i komendanci szkół PSP zdecydowali o wprowadzeniu czterozmianowego systemu pełnienia służby 24/24. Celem było ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Strażacy pracujący w powyższym systemie zgłaszają niedogodności związane z jego funkcjonowaniem – napisał w piśmie Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz.

Główną uwagą strażaków jest mała elastyczność systemu 24/24, z uwagi na stany osobowe poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Wystarczy nieobecność jednego strażaka z danej zmiany i powoduje to komplikacje i niewydolność całego systemu. Funkcjonariusze zgłaszają również problemy z planowaniem urlopów i przemęczenie, szczególnie w jednostkach, które mają dużo wyjazdów.

Według Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” należy powrócić do systemu 24/48.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl