Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘KONIN’ została powołana 1 lipca 2008 roku.

Grupa obecnie liczy 50 funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Koninie, posiadają oni uprawnienia i przeszkolenia wymagane dla tego typu grup funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej.

W skład grupy wchodzą:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Midlum 4×4/WISS. Jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 1600 l/min i sprzęt niezbędny podczas różnego rodzaju działań.

Ciężki nośnik kontenerów Volvo FMX 410.

Kontener chemiczno-ekologiczny/WISS. Wyposażony jest w sprzęt swoim wyposażeniu sprzęt do ograniczania, likwidacji i usuwania zagrożeń związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych.

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.

SGRChem-Eko ‘KONIN’ realizuje poziom gotowości operacyjnej B.

Obszar chroniony grupy obejmuje trzy powiaty w województwie wielkopolskim: koniński, kolski i słupecki.

Foto. KM PSP Konin 

o autorze

Redakcja/Łukasz