Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘ŁÓDŹ’ została utworzona w 2002 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Łodzi.

W skład grupy wchodzi 74 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają przeszkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych, CBRN i w zakresie ochrony radiologicznej. Mają oni do dyspozycji pięć pojazdów:

Lekki samochód rozpoznania chemicznego Mercedes Sprinter 4×4/WISS, na wyposażeniu posiada sprzęt do rozpoznania i stwierdzenia oraz stopnia skażenia.

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Renault Premium/WISS wyposażony sprzęt umożliwiający skuteczne prowadzenie działań w zakresie ratownictwa chemicznego.

Ciężki samochód ratownictwa technicznego Mercedes Benz 1831/Saurus. Posiada żuraw hydrauliczny, wyciągarkę, generator prądu, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt OUO, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt burzący, sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia itp.

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P360/Szczęśniak. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, aparaty OUO, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt burzący, pilarki i wentylator oddymiający.

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Citroen Berlingo.

SGRChem-Eko ‘ŁÓDŹ’ realizuje poziom gotowości operacyjne A, B i C.

Obszar chroniony:

Poziom gotowości A – województwo łódzkie bez powiatu wieruszowskiego plus powiat gostyniński w województwie mazowieckim.

Poziom gotowości B – powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, pabianicki, brzeziński, rawski, sieradzki, zduńskowolski, łaski, miasto Łódź i łódzki wschodni.

Poziom gotowości C – powiaty: łęczycki, łowicki, poddębicki, pabianicki, brzeziński, rawski, sieradzki, zduńskowolski, łaski, miasto Łódź, łódzki wschodni, bełchatowski, piotrkowski, opoczyński i tomaszowski.

Foto. Sebastian Komorowski, Krzysztof Retych/ratownicza.net 

o autorze

Redakcja/Łukasz