Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „OSTROŁĘKA 6” jest jedną z sześciu tego grup działających w województwie mazowieckim.

Grupa działa na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ostrołęce i realizuje poziom gotowości operacyjnej B. Każdego dnia służbę pełni co najmniej ośmiu strażaków przeszkolonych w likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych.

W skład grupy wchodzą trzy samochody:

Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P380/ISS Wawrzaszek wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę i sprzęt niezbędny podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P370 4×4/Szczęśniak. Wyposażony jest w żuraw o maksymalnym udźwigu 1000 kilogramów przy maksymalnym wysięgu, wyciągarkę, generator prądu, agregat prądotwórczy, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych firmy Lukas, podpory stabilizacyjne, poduszki pneumatyczne, zestaw pilarek, zestaw PSP-R1, defibrylator, zestaw ratownictwa wysokościowego, platforma ratownicza, wentylator, drabiny, kamera termowizyjna itp.

Samochód ratownictwa chemicznego Scania P500 4×2/Szczęśniak. Posiada na wyposażeniu generator prądu, maszt oświetleniowy i sprzęt, który został podzielony na grupy: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; pompy do ratownictwa chemicznego; armatura i osprzęt do pomp; narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej; podręczny sprzęt gaśniczy; sorbenty i neutralizatory; sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; sprzęt ratownictwa medycznego i osprzęt pomocniczy.

Grupa działa na granicy dwóch województw. W województwie mazowieckim rejon operacyjny to miasto Ostrołęka, powiaty ostrołęcki, ostrowski, a w województwie podlaskim miasto Łomża i powiaty łomżyński, kolneński i zambrowski.

Foto. KM PSP Ostrołęka 

o autorze

Redakcja/Łukasz