Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ‘BIELSKO-BIAŁA’ działa na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej. Jest jedną z trzech tego typu na terenie województwa śląskiego.

Obecnie grupa liczy 47 strażaków, którzy posiadają przeszkolenie i uprawnienia zgodne z ‘Zasadami organizacji ratownictwa technicznego w KSRG’, to m.in. uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych.

Strażacy mają do dyspozycji dwa samochody. Są to:

Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450/Szczęśniak. Na wyposażeniu posiada żuraw hydrauliczny HMF 2130-K3 o udźwigu 1800 kilogramów przy wysięgu maksymalnym wynoszącym 10 metrów, wyciągarkę hydrauliczną Superwinch H30P ze sprzęgłem pneumatycznym o uciągu 13 610 kg, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt OUO, pilarki itp.

Ciężki samochód ratownictwa drogowego Volvo FL10/Eurokran. Posiada żuraw hydrauliczny o udźwigu ponad trzech ton, ramię holownicze oraz wyciągarki: główną i pomocniczą o uciągu odpowiednio 20 i 13 ton.

SGRT ‘BIELSKO-BIAŁA’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony obejmuje miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki.

Foto. Rafał Rozmus, PS Szczęśniak

o autorze

Redakcja/Łukasz