Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘MAŁOPOLSKA’ została powołana na bazie małopolskich komend Państwowej Straży Pożarnej w kwietniu 2014 roku.

Grupę powołano na bazie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘KRAKÓW’, którą powołano na bazie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 4 w Krakowie i Nowym Targu oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘TARNÓW’ powołaną na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Tarnowie i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu.

Obecnie liczy ona 43 strażaków, w tym 20 Młodszych Nurków, 8 Nurków, 13 Nurków Kierujących Pracami Podwodnymi i 1 Nurek Instruktor.

W skład grupy wchodzą:

  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 4 w Krakowie

Samochód ratownictwa wodnego Mercedes Benz Atego 1225/Szczęśniak.

Wyposażony jest w typowy sprzęt nurkowy, sprzęt ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy i pilarkę.

  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Tarnowie

Samochód ratownictwa wodnego Iveco Eurocargo 150E28/PS Szczęśniak.

Na wyposażeniu znajduje się między innymi sprężarka powietrza do nabijania butli powietrznych, ogrzewany przedział pasażerski z zapleczem socjalnym umożliwiającym przygotowanie ratowników do akcji jak również po skończonych działaniach i sprzęt nurkowy.

  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Nowym Sączu

Lekki samochód ratownictwa wodnego Mercedes Benz Sprinter 519/Stolarczyk.

Wyposażenie: zestaw sprzętu pneumatycznego do podnoszenia ciężarów z dna akwenów, zestaw urządzeń do inspekcji podwodnych i nawodnych, indywidualne komputery i kompasy nurkowe, kombinezony nurkowe odporne na środowisko chemiczne i biologicznie, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, sprzęt sygnalizacji i łączności podwodnej, sprzęt do ratownictwa lodowego, zestaw sprzętu do ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, zestawy do oświetlenia terenu akcji wyposażone w najaśnice LED.

  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Nowym Targu

Lekki samochód ratownictwa wodnego Mercedes Benz Sprinter 519/Stolarczyk.

Wyposażenie: zestaw sprzętu pneumatycznego do podnoszenia ciężarów z dna akwenów, zestaw urządzeń do inspekcji podwodnych i nawodnych, indywidualne komputery i kompasy nurkowe, kombinezony nurkowe odporne na środowisko chemiczne i biologicznie, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, sprzęt sygnalizacji i łączności podwodnej, sprzęt do ratownictwa lodowego, zestaw sprzętu do ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, zestawy do oświetlenia terenu akcji wyposażone w najaśnice LED.

Do tego dochodzą samochody operacyjne, kwatermistrzowskie i łodzie.

SGRW-N ‘MAŁOPOLSKA’ realizuje poziom gotowości C, natomiast SGRW-N ‘KRAKÓW’ i ‘TARNÓW’ poziom gotowości A i B.

Obszar chroniony:

Województwo małopolskie – wszystkie powiaty

Województwo podkarpackie – Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, pow. bieszczadzki, pow. brzozowski, pow. dębicki, pow. jarosławski, pow. jasielski, pow. kolbuszowski, pow. krośnieński, pow. leski, pow. leżajski, pow. łańcucki, pow. mielecki, pow. niżański, pow. przemyski, pow. przeworski, pow. ropczycko-sędziszowski, pow. rzeszowski, pow. sanocki, pow. stalowowolski, pow. strzyżowski, pow. Tarnobrzeski.

Województwo świętokrzyskie – pow. jędrzejowski, pow. pińczowski, pow. kazimierski, pow. buski, pow. staszowski, pow. sandomierski, pow. opatowski, pow. ostrowiecki.

Foto. Grzegorz Fortuna, Grzegorz Wysocki/krakow112.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz