Ja, niżej podpisany, Robert Czarnecki, niniejszym przepraszam Panią Justynę Roczeń, Panią Irenę Ciunowicz, Pana Stanisława Ciunowicza oraz Panią Elżbietę Wolak, tj. osoby najbliższe tragicznie zmarłego Strażaka Macieja Ciunowicza za moje nieprawdziwe i bezpodstawne wypowiedzi, w których naruszyłem dobre imię zmarłego Macieja Ciunowicza sugerując, że jest on winny tragicznego wypadku, w którym poniósł on śmierć lub że wypadek ten był skutkiem podjętej przez Macieja Ciunowicza próby samobójczej.

Oświadczam, że powyższe wypowiedzi były niezgodne z prawdą i obraźliwe, naruszały dobre imię i cześć zmarłego Macieja Ciunowicza oraz osób mu najbliższych.

W związku z powyższym niniejszym odwołuję wszelkie wspomniane powyżej wypowiedzi i przepraszam osoby najbliższe Macieja Ciunowicza za ich bezpodstawne publikowanie.

Robert Czarnecki

o autorze

Redakcja