Dyżurni operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej od kilku tygodni pełnią służbę w zmodernizowanym stanowisku kierowania.

Dotychczasowe pomieszczenia SKKP oraz zawarta w nich cała infrastruktura łącznościowa i teleinformatyczna modernizowane były 15 lat temu, w ramach prowadzonej w latach 2001-2005 rozbudowy strażnicy. Od tego czasu realizowane były tylko i wyłącznie prace naprawcze w trybie doraźnym.

Eksploatowana dotychczas infrastruktura teleinformatyczna odbiegała od obecnej technologii, oraz ograniczała możliwość dalszej skutecznej rozbudowy. W ramach prac budowlanych wykonano generalny remont pomieszczeń, zamontowano nowe stoły dyspozytorskie, następnie wymieniona została część infrastruktury teleinformatycznej i łącznościowej.  Zmodernizowana została również część infrastruktury alarmowania oraz prowadzenia łączności pomiędzy wszystkimi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do skuteczności prowadzonych działań ratowniczych a w konsekwencji, podwyższenia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających w naszym powiecie i regionie  – poinformowała Komenda.

Środki na modernizację pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i Starostwa Powiatowego.

Kolejnym celem limanowskiej straży pożarnej jest poprawa łączności bezprzewodowej na terenie powiatu poprzez instalowanie dodatkowych radioprzemienników na remizach OSP i wyznaczonych lokalizacjach.

o autorze

Redakcja/Łukasz