Już w niedzielę 13 października będziemy wybierać posłów i senatorów na kolejną kadencję. To idealny czas, żeby podsumować cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w straży pożarnej.

1.  Wymiana kadrowa. Prawo i Sprawiedliwość swoje rządy rozpoczęło od zmian w kierownictwie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  

Z dniem 22 grudnia 2015 roku na stanowisko Komendanta Głównego powołano st. bryg. Leszka Suskiego, który od 2007 roku był na emeryturze. Przeszedł on ekspresową drogę awansu, kilka miesięcy po powołaniu został awansowany do stopnia nadbrygadiera, a w 2017 roku do stopnia generała brygadiera.

Wraz z przyjściem Leszka Suskiego, który do dzisiaj jest uważany za zaufanego człowieka wiceministra Jarosława Zielińskiego rozpoczęła się rewolucja kadrowa w Państwowej Straży Pożarnej. Ze stanowiskami pożegnali się wszyscy komendanci wojewódzcy, komendanci szkół pożarniczych, większość komendantów miejskich i powiatowych, a nawet Dyrektorzy Centralnego Muzeum Pożarnictwa i CNBOP-PIB.

2. Na wojennej ścieżce. W takcie czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości byliśmy świadkami niemal otwartej wojny PiSu z Zarządem Głównym Związku OSP RP kierowanym przez Waldemara Pawlaka.

Posłowie PiSu zmienili kilka ustaw, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kilka rozporządzeń na mocy, których Zarząd Główny OSP RP został całkowicie pozbawiony środków ‘rządowych’ i stracił możliwość ich podziału, chodzi tutaj m.in. o środki z firm ubezpieczeniowych i dotację MSWiA. Teraz o ich rozdziale decyduje Państwowa Straż Pożarna.

3. Róg obfitości. Prawo i Sprawiedliwość na początku kadencji uchwaliło ustawę o ustanowienie Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. W Państwowej Straży Pożarnej środki przeznaczono przede wszystkim na podwyżki, zakupy sprzętu i inwestycje budowlane, po raz pierwszy ustawą objęto Ochotnicze Straże Pożarne.

Więcej środków otrzymały również jednostki OSP. Zwiększono środki na Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, z 71 mln zł w 2014 do blisko 84 mln zł w 2018 i 2019 roku. Powstał montaż finansowy środków z MSWiA, KG PSP, KSRG, Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW i samorządów, dzięki nim zakupiono setki samochodów ratowniczo – gaśniczych.  

Jednostki OSP wsparło również Ministerstwo Sprawiedliwości. W 2017 roku z Funduszu Sprawiedliwości 10 mln zł otrzymały jednostki OSP z województwa małopolskiego, a rok później 100 mln zł podzielono na wszystkie województwa.

Pod koniec kadencji znowelizowano ustawę o ochronie przeciwpożarowej. OSP otrzymały po 5000 zł dotacji na: krzewienie sportu i kultury fizycznej, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy.

4. Po nowemu. Od 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w szkołach pożarniczych. Egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i sprawnościowej został zastąpiony testem sprawności fizycznej, wymagana jest matura z matematyki, języka obcego i jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.

Zmieniono program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Szkolenie to zostało podzielone na trzy bloki – podstawowy, praktyk zawodowych i zasadniczy.

5. ‘Nie’ dla dodatku do emerytur. PiS powiedział ‘NIE’ dodatkowi do emerytur dla strażaków OSP, którzy co najmniej przez 20 lat byli aktywnymi członkami Ochotniczych Straży Pożarnych i brali udział w co najmniej połowie akcji ratowniczo – gaśniczych. Przysługiwałby im dodatek w wysokości 20 zł miesięcznie za każdy udokumentowany rok.

Projekt opozycji do dzisiaj nie został rozpatrzony.

6. Nowe ubrania. Państwowa Straż Pożarna sukcesywnie wymienia ubrania specjalne. Dzięki nowelizacji przepisów ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 i kurtki lekkiej, całość w kolorze naturalnego aramidu. Natomiast napis STRAŻ został zastąpiony napisem PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA.

Podobne ubrania otrzymują również strażacy Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej.

7. Bez świadectwa nie wyjdziesz. Temat świadectwa CNBOP od wielu miesięcy jest bardzo komentowany przez druhów OSP, z powodu braku tego dokumentu kilka jednostek, które posiadają samochody ratowniczo – gaśnicze sprowadzone z zagranicy nie wyjeżdżają do zdarzeń.

Komendant Główny PSP Leszek Suski zapowiedział zmiany i obniżenie kosztów wykonania badania w CNBOP. Do dzisiaj zmiany nie zostały wprowadzone, KG PSP i MSWiA odpowiada krótko – ‘trwają prace’.

8. Środki unijne. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej realizuje trzy projekty unijne: ‘Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I’, ‘Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych’ i ‘Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’. Ich łączna wartość to ponad 680 milionów złotych.

Do tej pory strażacy otrzymali m.in. kilkadziesiąt samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych z pełnym wyposażeniem, quady i trenażery.

9. Tanie wozy. Na początku 2018 roku Leszek Suski zapowiedział, że do Państwowej Straży Pożarnej trafią średnie samochody ratowniczo – gaśnicze o wartości około pół miliona złotych. Miały zostać zbudowane przez firmy Autosan i Jelcz, szybko się jednak okazały, że obie firmy nie są w stanie w najbliższych latach podjąć się prac nad takimi samochodami. Obecnie temat ucichł i prawdopodobnie umarł ‘śmiercią naturalną’.

10. Korytarz ratunkowy. Ostatni punkt naszego podsumowania dopiero zostanie zrealizowany. Na posiedzeniu Sejmu jeszcze obecnej kadencji, które odbędzie się po wyborach parlamentarnych zostanie przyjęta ustawa – Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy ratunkowych i jazdy ‘na suwak’. To ważna ustawa, na którą od lat czekają służby ratunkowe.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl