W czwartek 9 września na terenie Regionalnej Inspekcji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie i terenach leśnych Nadleśnictwa Tuchola odbyły się ćwiczenia pk. „RIPOK 2021”.

Założeniem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych podczas występowania pożarów na składowiskach odpadów komunalnych i terenach leśnych – przekazała Komenda Powiatowa PSP w Tucholi.

W ćwiczenia zaangażowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, osiem zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Tuchola i Leśnictwa Żalno.

Foto. PSP Tuchola

o autorze

Redakcja/Łukasz