Pomorska Komenda Wojewódzka PSP i Energa-Operator będą wspólnie realizować praktyczne szkolenia i dzielić się doświadczeniem, tak aby jak najlepiej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia odbywać się będą poligonie energetycznym w Bąkowie.

Strażacy podzielą się m.in. swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzą dla energetyków szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z kolei energetycy pomogą strażakom lepiej rozpoznawać zagrożenia związane z obiektami energetycznymi oraz infrastrukturą sieciową. Przeprowadzą również szkolenia z zakresu obsługi niektórych urządzeń energetycznych.

Codziennie współpracujemy z energetykami podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wiedza którą uzyskamy od energetyków, dotycząca właściwego postępowania przy urządzeniach energetycznych jest dla nas bardzo istotna. Chcemy się m.in. zapoznać z właściwymi sposobami gaszenia pożarów stacji transformatorowych. Kolejnym tematem są instalacje fotowoltaiczne, na które jest teraz duży boom, dlatego też chcemy poszerzyć naszą wiedzę, jak bezpiecznie gasić te urządzenia. Z naszej strony chcemy przekazać doświadczenie dotyczące właściwego postępowania w przypadku pożarów oraz innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Wierzę, że podjęta współpraca przyniesie obopólne korzyści oraz pozwoli na doskonalsze prowadzenie działań ratunkowych i gaśniczych – mówi st. bryg. Piotr Socha Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia odbywać się będą na należącym do ENERGA-OPERATOR poligonie energetycznym w Bąkowie.

Foto. KW PSP Gdańsk, Energa 

o autorze

Redakcja/Łukasz