Zakładowa Służba Ratownicza w Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, będzie wyjeżdżała do zdarzeń poza obszarem zakładu jako jednostka ochrony przeciwpożarowej.

Zakładowa Służba Ratownicza Elektrowni Dolna Odra uzyskała status jednostki ochrony przeciwpożarowej na mocy podpisanego 30 stycznia regulaminu organizacyjnego, będzie prowadziła działania na terenie powiatu gryfińskiego. W uroczystości towarzyszącej podpisaniu dokumentu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Elektrowni Dolna Odra: Jacek Śniegowski – p.o. dyrektora oddziału, dyrektor techniczny, st. bryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, st. bryg. Kazimierz Lesisz – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, bryg. Andrzej Prokopski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Dariusz Gliński – główny inżynier Elektrowni Dolna Odra, Bogusław Jarmuż – główny inżynier Elektrociepłowni Szczecin oraz Henryk Cegiełka – kierownik wydziału ratownictwa technicznego.

Jestem przekonany, że przyjęty regulamin organizacyjny Zakładowej Służby Ratowniczej w Elektrowni Dolna Odra zwiększy bezpieczeństwo pracy oraz usprawni i przyspieszy podejmowanie działań w razie pojawienia się potencjalnych zagrożeń. Jednostka ratowników jest wyposażona w profesjonalny sprzęt i pojazdy. Ponadto, bardzo dobrze przeszkolona i przygotowana 31-osobowa załoga gwarantuje nie tylko skuteczne gaszenie pożarów, ale również ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne oraz medyczne, a wdrożony regulamin stanowi realne potwierdzenie zdolności jednostki do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu, jak również poza jego granicami, w ramach działań prospołecznych – powiedział Jacek Śniegowski p.o. dyrektora oddziału ZEDO, dyrektor techniczny.

Poza istotnymi obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie elektrowni, ratownicy zabezpieczą także drogi komunikacyjne, obszary leśne oraz liczne zakłady i obiekty przemysłowe na terenie powiatu. Jednostka będzie pełnić także całodobowy dyżur, aby w przypadku wystąpienia pożaru, natychmiast podjąć odpowiednie działania ratownicze, jeszcze przed przybyciem jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Foto. ZEDO

o autorze

Redakcja/Łukasz