Strażak to zawód najbardziej poważany przez Polaków – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę SW Research.

Według sondażu dla 83,1 proc. Polaków najbardziej poważanym zawodem jest strażak. Na drugim miejscu znalazł się zawód ratownik medyczny – 81,1 proc, a na trzecim zawód pielęgniarka – 73,8 proc.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze zawody: lekarz, profesor uniwersytetu, robotnik wykwalifikowany, szewc, górnik, inżynier pracujący w fabryce i rolnik indywidualny w średnim gospodarstwie.

Całe zestawienie zamykają youtuber i działacz partii politycznej – nieco ponad 15 procent.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28.04.2021 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie 1046 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48, metodą wywiadów online i CAWI.

Foto. Krystian Wołos 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl