W Ropczycach rondo u zbiegu ulic Mickiewicza, Najświętszej Maryi Panny i Witosa będzie nosiło imię druha Władysława Sąsiadka.

Wniosek o nadanie imienia złożyli prezesi i naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ropczyce. Propozycję poparli miejscy radni, którzy 26 marca podczas sesji Rady Miasta podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.

Władysław Sąsiadek był długoletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego, aktywnym strażakiem ochotnikiem wychowawcą dzieci i młodzieży oraz wieloletnim radnym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W latach 70. kierownik Służby Rolnej, od 1981-1990 r. zastępca Naczelnika Miasta i Gminy, a do 2010 roku kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Był wiceprezesem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP oraz jego Honorowym Prezesem. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. Zabiegał o rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników; w ciągu ostatnich dziesięciu lat współorganizował kilkadziesiąt kursów. Podczas powodzi koordynował akcje ratownicze prowadzone przez oddziały OSP, współdziałające z państwowymi służbami ratowniczymi. Zmarł w 2012 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz