W poniedziałek, 7 maja w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kielcach została podpisana umowa z firmą, która rozbuduje strażnicę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1.

Umowa na realizację inwestycji  pn. „Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach” została podpisana pomiędzy bryg. Sławomirem Karwatem – Komendantem Miejskim PSP w Kielcach, a Tomaszem Sołtysikiem i Klaudią Zawadzką-Sadok – Przedstawicielami Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

W ramach umowy o wartości 15 milionów 900 tys. złotych budynek administracyjno-garażowy kieleckiej jedynki zostanie przebudowany, nadbudowany i rozbudowany. Przebudowane zostaną również urządzenia infrastruktury technicznej i zamontowany będzie nowy maszt antenowy. Dodatkowo na działce powstanie nowy parking, magazyn, wspinalnia i boisko wielofunkcyjne.

Wszystkie prace powinny zostać zakończone do końca listopada 2020 roku.

Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020″.

Foto. KM PSP Kielce

 

o autorze

Redakcja/Łukasz