W sobotę 13 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.  

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Po mszy świętej strażacy i zaproszeni goście przeszli z kościoła na plac wewnętrzny nowo wybudowanej komendy gdzie rozpoczęło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu oraz przeglądem pododdziałów. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową.

Aktu otwarcia strażnicy dokonali: Adam Bielan wicemarszałek Senatu RP, Anna Cicholska poseł na Sejm RP, Zbigniew Kuźmiuk poseł do Parlamentu Europejskiego, gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP, Sylwester Dąbrowski wicewojewoda mazowiecki, st. bryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Paweł Jakubowski komendant powiatowy PSP w Płońsku.

Nowa siedziba płońskiej PSP to budynek o powierzchni użytkowej ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych, składa się z pomieszczeń administracyjno – biurowych, koszarowych z częścią bytową dla funkcjonariuszy podziału bojowego, warsztatowo – magazynowych, garażowych z 15 miejscami postojowymi dla 10 samochodów ratowniczych, 2 łodzi ratowniczych i 1 przyczepy transportowej, sali dydaktycznej oraz sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Obiekt przewiduje się jako miejsce pracy dla 60 osób. Dodatkowo na działce zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne, wspinalnia, bieżnia, plac manewrowy i miejsca parkingowe.

Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku sfinansowana została w 91,35 proc. ze środków finansowych z budżetu państwa i w 8,65 proc. ze środków finansowych pozabudżetowych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 11 mln 448 tys. zł.

Foto.  mł. bryg. Karol Kierzkowski / KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz