Już za niespełna dwa tygodnie w Polsce odbędzie się szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych COP 24. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Zabezpieczenie szczytu przez służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji było głównym tematem posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Państwowa Straż Pożarna na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim podjęła szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas konferencji COP 24 oraz wydarzeń towarzyszących. Działania te obejmują między innymi czynności kontrolno – rozpoznawcze, wsparcie merytoryczne organizatora w zakresie przyjmowanych rozwiązań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie logistyczne oraz planowanie zabezpieczenia w kontekście działań operacyjnych – powiedział Leszek Suski.

Funkcjonariusze PSP skontrolowani ponad 260 hoteli i najważniejsze obiekty wykorzystywane podczas konferencji.

W ramach zabezpieczenia w wyznaczonych miejscach funkcjonować będą podoperacje i zostanie utworzony sztab.  Pod szpitalem wskazanym przez organizatora zostanie ustawiony ciąg dekontaminacyjny. W strefie ‘Blue Zone’, czyli zamkniętej dla osób postronnych zaplanowano patrole piesze, będą składały się z kadetów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W sumie konferencję zabezpieczać będzie około 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i około 60 pojazdów.

Podobne działania przeprowadzono i zaplanowano na terenie Krakowa i Oświęcimia.

Komenda Główna PSP na zabezpieczenia szczytu otrzymała z budżetu państwa około pół miliona złotych. Środki będą przeznaczone głównie na nadgodziny funkcjonariuszy i zakup podręcznego sprzętu.

Konferencja dotycząca zmian klimatu COP 24 odbędzie się w dniach 3-14 grudnia. Główne rozmowy oraz panele będą toczyły się w Spodku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz budowanych w jego pobliżu tymczasowych budynkach.

Foto. KW PSP Katowice

o autorze

Redakcja/Łukasz