Tradycyjnie z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej nadane zostały awanse w stopniach.

Jak informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w komunikacie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 294 awanse na pierwszy stopień oficerski, w tym: 88 dla dziennych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, które zostaną wręczone podczas promocji oficerskiej 6 maja 2022 roku; 193 dla absolwentów zaocznych SGSP oraz 13 dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). Ponadto, przyznał 1008 awansów na kolejne stopnie w korpusie oficerskim.

Z kolei Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak przyznał 980 awansów w korpusie aspiranckim dla funkcjonariuszy wszystkich jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto, w korpusie podoficerskim komendant przyznał awanse 9 funkcjonariuszom pełniącym służbę w KG PSP.

Awanse w korpusie podoficerskim dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich oraz powiatowych i miejskich PSP nadane zostaną przez komendantów wojewódzkich PSP, a awanse w korpusie szeregowych będą nadane przez komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP tj. przełożonych uprawnionych do mianowania na stanowiska służbowe.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl