W dniach 25-26 maja na terenie Politechniki Łódzkiej odbyło się szkolenie z zakresu reagowania na zdarzenia radiacyjne dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Podczas ćwiczeń strażacy mieli za zadanie zlokalizować, zidentyfikować oraz wyznaczyć strefy bezpieczne w przypadku wykrycia źródeł promieniowania. Ponadto ćwiczono prowadzenie działań ratowniczych z poszkodowanym skażonym materiałem promieniotwórczym w zakresie oceny skażenia i przeprowadzenie procesu dekontaminacji. Ostatnim, podsumowującym elementem szkolenia było obliczenie dawki skutecznej jaką otrzymał każdy ratownik na podstawie posiadanego wyposażania – przekazała Komenda Główna PSP.

Ćwiczenia zorganizowano przy współpracy Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej i  Miejskiej PSP w Łodzi oraz Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej i według „Programu szkolenia specjalistycznego w zakresie reagowania i ograniczania skutków zdarzeń radiacyjnych” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2020 roku.

W ćwiczeniach wykorzystano źródła promieniotwórcze będące na wyposażeniu Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej oraz wyposażenie grup specjalistycznych.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl