Szkoły pożarnicze Państwowej Straży Pożarnej nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Dokumenty w wyznaczonych terminach złożyło prawie półtora tysiąca osób.

Państwowa Straż Pożarna posiada pięć szkół, z czego cztery każdego roku prowadzą nabory. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Krakowie oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w randzie szkół policealnych kształcą w zawodzenie technik pożarnictwa, a Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie kształci na studiach pierwszego stopnia – inżynierów pożarnictwa.

Wśród szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa najwięcej podań złożono w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – 520, w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – 466, a w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu – 460. W każdej szkole limit miejsc został ustalony na 110 osób.

Przed wszystkimi teraz test sprawności fizycznej składający się z biegu po kopercie, podciąganiu na drążku i beep testu, który zostanie przeprowadzony w dniach 24-27 czerwca. Następnie 12 lipca odbędzie się sprawdzian z pływania i braku lęku wysokości, tego dnia zostanie również ogłoszona lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.

Natomiast do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunek Inżyniera Bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej I stopnia dokumenty złożyły 503 osoby, limit miejsc został ustalony w tym roku na 95. Test sprawności fizycznej został już przeprowadzony, w przyszłym tygodniu odbędzie się sprawdzian z pływania, a ogłoszenie wyników zaplanowano na 5 lipca.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl